Jesteś tutaj

Od czego rozpocząć poszukiwania literatury do pracy?

Przygotowanie referatu, artykułu czy pracy naukowej wymaga skorzystania z profesjonalnych  źródeł informacji. Wyszukiwanie takiej wiedzy nie jest tak proste jakby się wydawało. Nie jest to jednak umiejętność nie do opanowania, a dzięki naszemu poradnikowi staniesz się prawdziwym ekspertem w profesjonalnym wyszukiwaniu informacji.
 
Wybierz odpowiednie:
 
 
POSZUKUJĄC KONKRETNEGO TYTUŁU KSIĄŻKI LUB CZASOPISMA, WYBIERZ ...
 • KATALOG BIBLIOTEK UKSW
Katalog komputerowy książek i czasopism to podstawowe źródło informacji o książkach i czasopismach dostępnych w bibliotekach UKSW. W katalogu książek oprócz podręczników, skryptów czy książek, znajdują się m.in. słowniki, encyklopedie, tablice. W katalogu sprawdzisz czy biblioteka posiada dany tytuł, czy jest w tej chwili dostępny, czy i na jak długo możesz go wypożyczyć. Katalog służy przede wszystkim do lokalizacji materiałów drukowanych.
Niektóre biblioteki wydziałowe posiadają oddzielne katalogi. Spis katalogów bibliotek wydziałowych.
 
 • E-ZASOBY 
Lista tytułów e-źródeł to lista:
 
 • WYSZUKIWARKI NAUKOWE 
W celu przygotowania się do wyszukiwania literatury warto rozpocząć od ogólnodostępnych wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, Base czy SciSeek. Przeszukują one, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym. 
 
 • BAZY BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWE 
To bazy odsyłające, umożliwiające kompleksowy przegląd literatury z danej dziedziny lub z wielu dziedzin. Zawierają streszczenia różnego typu dokumentów, m.in. artykułów z czasopism, referatów z konferencji, raportów technicznych, patentów, a niekiedy także norm i książek. Przeszukując bazę bibliograficzno-abstraktowe przeglądasz jednocześnie publikacje wielu wydawców, w różnych językach (nie tylko w języku angielskim). Bazy bibliograficzno-abstraktowe, jak sama nazwa wskazuje, zawierają streszczenia publikacji.  
 
 • BAZY PEŁNOTEKSTOWE 
Na liście baz zamieszczono także bazy pełnotekstowe. Są to bazy poszczególnych wydawców lub platformy/agregatory zawierające publikacje wielu wydawców. Ich zawartość, jeżeli chodzi o czasopisma, jest w znacznym stopniu rejestrowana w bazach bibliograficzno-abstraktowych.
 
 
enlightenedCo zrobić jeżeli nie zalazłeś poszukiwanego tytułu w katalogach  lub  w bazach?
 
 
Możesz też samemu sprawdzić w jakiej innej bibliotece znajduje się intersujący cię tytuł. Pomogą ci w tym polskie katalogi centralne:
 
 • NUKAT
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne książek oraz czasopism. Katalog dostarcza m.in. informacji na temat dokumentów i miejsca ich przechowywania. Znaleziony rekord jest lokalizowany w bibliotekach całego kraju.
 
 • KaRo
KaRo to katalog centralny wielu polskich bibliotek, ułatwiający wyszukanie książek i czasopism, ich opisów bibliograficznych i informacji bibliotecznej (tj.  ich lokalizacji). Należy go traktowa&, jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
 
 • Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej
Katalogi pozwalają wyszukać informacje na temat dokumentów zagranicznych dostępnych w polskich bibliotekach naukowych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Rekordy zawierają opis bibliograficzny dokumentu oraz miejsce przechowywania ze wskazaniem konkretnej biblioteki. Katalog zawiera również bazę adresową bibliotek. W skład katalogu wchodzą m.in.:
 • Centralny Katalog Książek Zagranicznych za lata 1975-1986
 • Centralny Katalog Książek Zagranicznych od roku 1987
 • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (1980-2005)
 • Centralny Katalog Czasopism Polskich
 
 
 
POSZUKUJĄC LITERATURĘ NA DANY TEMAT, WYBIERZ ...
 • WYSZUKIWANIE WEDŁUG HASŁA PRZEDMIOTOWEGO LUB RZECZOWEGO W/W ŹRÓDŁACH
Hasło przedmiotowe to hasło określające zawartość dokumentu, formułowane podobnie jak w encyklopedii – skupia tematy dokumentów. Hasłem przedmiotowym może być osoba, instytucja, dzieło, nazwa geograficzna, nazwa własna, dziedzina wiedzy, przedmiot itp.  
 
Hasło rzeczowe to hasło wyrażające treść dokumentu.
 
 
 • WYSZUKIWANIE LITERATURY PRZEDMIOTU W BIBLIOGRAFIACH - INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA
Wiele dziedzin wiedzy posiada własną bibliografię, czyli uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism itp.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji. Obecnie bibliografie oprócz wersji drukowanej często posiadają również wersję elektroniczną, ale z ograniczonym zasięgiem chronologicznym (np. Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia Historii Polskiej, Polska Bibliografia Wojskowa). Większość z tych bibliografii udostępniana jest nieodpłatnie w Internecie. W przypadku niektórych dziedzin m.in. prawo (Polska Bibliografia Prawnicza), medycyna (Polska Bibliografia Lekarska) dostęp do bibliografii wymaga wykupienia licencji. Adresy stron internetowych przydatnych baz bibliograficznych (a także tych, które od razu prowadzą do pełnego tekstu publikacji) znajdują się tu. 
 
 
 
JEŻELI SZUKASZ NORM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH – WYBIERZ...
 • KATALOG POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Katalog PKN jest podstawowym źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tu odszukasz konkretne numery norm. 
 
 • IEEE XPLORE
Baza opracowana przez Institute of Electrical and Electronic Engineers m.in. do norm z następujących dyscyplin: Bioengineering, Communication, Networking & Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Hardware/Software), Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Engineering Profession, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering), Geoscience, Nuclear Engineering, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy, & Industry Applications, Robotics & Control Systems, Signal Processing & Analysis, Transportation.
 
 
 
JEŻELI SZUKASZ MATERIAŁÓW W JĘZYKU POLSKIM, WYBIERZ...
 • KATALOG BIBLIOTEK UKSW
Katalog komputerowy książek i czasopism to podstawowe źródło informacji o książkach i czasopismach dostępnych w bibliotekach UKSW. W katalogu książek oprócz podręczników, skryptów czy książek, znajdują się m.in. słowniki, encyklopedie, tablice. W katalogu sprawdzisz czy biblioteka posiada dany tytuł, czy jest w tej chwili dostępny, czy i na jak długo możesz go wypożyczyć. Katalog służy przede wszystkim do lokalizacji materiałów drukowanych.
Niektóre biblioteki wydziałowe posiadają oddzielne katalogi. Spis katalogów bibliotek wydziałowych.
 
 • E-ZASOBY
Z listy baz wybierz zasoby oznaczone polską flagą. Od której bazy zacząć poszukiwania? To zależy od Twojego tematu pracy. Zwróć uwagę na symbole i opisy zamieszczone przy poszczególnych bazach.