Jesteś tutaj

Czasopisma wydawane przez UKSW

CZASOPISMA NAUKOWE                        CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

 

 

CZASOPISMA NAUKOWE


TYTUŁ CZASOPISMA WYDZIAŁ

OPIS

PKT. MNISW 2016

(INNE)

INDEKSOWANE
W BAZACH

Annuarium Iuris Canonici

Commentarii Annales ad Ius Canonicum Spectantes

WPK 0 Arianta
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka WNHIS

ISSN 1896-9038

B-7

Index Copernicus

Arianta

Collectanea Theologica

WT

 

ISSN 0137-6985

C-10 BazHum
Arianta
ERIH Plus
Colloqiua Litteraria

WNH

 

ISSN 1896-3455

B-5 BazHum
Arianta
E-PATROLOGOS WT

ISSN 2392-0351

0 Arianta
Forum Pedagogiczne

WNP

ISSN 2083-6325

e-ISSN 2449-7142

B-10

ERIH Pus
BazHum
Index Copernicus

Arianta

Ius Matrimoniale WPK

ISSN 1429-3803

e-ISSN 2353-8120

B-10

BazHum

Index Copernicus
Arianta

Kultura-Media-Teologia. Kwartalnik Naukowy WT

ISSN 2081-8971

B-8

BazHum

Kwartalnik Prawa Publicznego WPiA

ISSN 1642-9591

B-4 BazHum
Arianta
The Polish Review of International and European Law WPiA

ISSN 2299-2170

B-3

Arianta
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych WPiA

ISSN 2300-1437

0

Index Copernicus
Arianta
 
Prawo Kanoniczne WPK

ISSN 0551-911X     

e- ISSN 2353-8104

B-14

BazHum

Index Copernicus

Arianta

Saeculum Christianum WNHIS

ISSN 1232-1575

B-8

BazHum

Arianta

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art WNHS

ISSN 1733-5787

0 Index Copernicus
Studia Ecologiae et Bioethicae WFCH

ISSN 1733-1218

B-11 CEJSH
BazHum
Index Copernicus
Arianta
Studia Katechetyczne WT

ISSN 0138-0672

B-5 BazHum
Studia nad Rodziną WSR

 

ISSN 1429-2416

B-8 BazHum
Index Copernicus
Arianta
Studia Philosophiae Christianae WFCH

 

ISSN 0585-5470

B-11 CEEOL
BazHum
CEJSH
Arianta
Studia Prymasowskie OSIDOINKSW

 

ISSN 1899-2587

0 BazHum
Arianta
Studia Psychologica WFCH

 

ISSN 1642-2473

e-ISSN 2449-5360

B-8

CEEOL

CEJSH

ERIH Plus

BazHum

Index Copernicus
Arianta

Studia Theologica Varsaviensia WT

ISSN 0585-5594

 

B-11

BazHum
Arianta
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne WNHIS

ISSN 2299-2367

B-2

BazHum
Ariatna
Warszawskie Studia Pastoralne WT

ISSN 1895-3204

B-8 BazHum
CEJSH
Arianta
Załącznik Kulturoznawczy WNH

e-ISSN 2392-2338

0

BazHum

CEJSH

ERIH Plus
Arianta

Zeszyty Prawnicze WPiA

ISSN 1643-8183

e-ISSN 2353-8139

B-13

BazHum

Index Copernicus
Arianta

 

 

 

 

CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

TYTUŁ CZASOPISMA WYDZIAŁ OPIS DOSTĘPNOŚĆ
W BAZACH
ARTIFEX WNHIS

ISSN 1644-3519

e-ISSN 1644-3888

Arianta
Katalog Czasopism Kulturalnych

Las Rzeczy WNH

 

 

Młody Jurysta WPiA

ISSN 2353-1185

Arianta