Jesteś tutaj

Czasopisma wydawane przez UKSW

CZASOPISMA NAUKOWE                        CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

 

 

CZASOPISMA NAUKOWE


L.P. TYTUŁ CZASOPISMA WYDZIAŁ

OPIS

Obowiązująca punktacja ministerialna na podstawie listy 4-letniej (za l. 2013-2016) INDEKSOWANE
W BAZACH
1.

Annuarium Iuris Canonici : Commentarii annales ad Ius Canonicum spectantes

WPK 0 Arianta
2. Artifex Novus : Czasopismo Naukowe WNHiS

 

ISSN 2544-5014    
 

0  
3. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka WNHiS

ISSN 1896-9038

B-7

Index Copernicus

Arianta

4. Collectanea Theologica

 

WT

 

ISSN 0137-6985

C-10 SCOPUS
BazHum
Arianta
ERIH Plus
5. Colloquia Litteraria

 

WNH

 

ISSN 1896-3455

B-5 BazHum
Arianta
6. Człowiek w Cyberprzestrzeni WPiA   0  
7. E-PATROLOGOS
(Od 1 stycznia 2018 r. publikacja kwartalnika została zawieszona).

 
WT

ISSN 2392-0351

0 Arianta
8. Forum Pedagogiczne

WNP

ISSN 2083-6325

e-ISSN 2449-7142

B-10

ERIH Pus
BazHum
Index Copernicus

Arianta

9. Ius Matrimoniale WPK

ISSN 1429-3803

e-ISSN 2353-8120

B-9

BazHum

Index Copernicus
Arianta

10. Kultura-Media-Teologia. Kwartalnik Naukowy WT

ISSN 2081-8971

B-8

BazHum

11. Kwartalnik Nauk o Mediach
(Od 1 marca 2018 r. publikacja Kwartalnika została zawieszona).

 
WT ISSN 2392-103X 0  
12. Kwartalnik Prawa Publicznego WPiA

ISSN 1642-9591

B-5 BazHum
Arianta
13. Opera Philosophorum Medii Aevi : Textus et Studia WNH ISSN 0239-6300 0  
14. The Polish Review of International and European Law WPiA

ISSN 2299-2170

B-3

Arianta
15. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych WPiA

ISSN 2300-1437

B-3

Index Copernicus
Arianta

 
16. Politologia WNHiS   0  
17. Prawo Kanoniczne WPK

ISSN 0551-911X     

e- ISSN 2353-8104

B-14

BazHum

Index Copernicus

Arianta

18. Saeculum Christianum WNHiS

ISSN 1232-1575

B-8

BazHum

Arianta

19 Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art WNHiS

ISSN 1733-5787

0 Index Copernicus
20. Studia Ecologiae et Bioethicae WFCh

ISSN 1733-1218

B-11 CEJSH
BazHum
Index Copernicus
Arianta
21. Studia Katechetyczne WT

ISSN 0138-0672

B-5 BazHum
22. Studia nad Rodziną WSR

 

ISSN 1429-2416

B-8 BazHum
Index Copernicus
Arianta
23. Studia Philosophiae Christianae WFCh

 

ISSN 0585-5470

B-11 CEEOL
BazHum
CEJSH
Arianta
24.

Studia Prymasowskie

(archiwalny)

OSIDOINKSW

 

ISSN 1899-2587

0 BazHum
Arianta
25. Studia Psychologica WFCH

 

ISSN 1642-2473

e-ISSN 2449-5360

B-8

CEEOL

CEJSH

ERIH Plus

BazHum

Index Copernicus
Arianta

26. Studia Theologica Varsaviensia WT

ISSN 0585-5594

 

B-11

BazHum
Arianta
27. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology WNHiS

ISSN 2299-2367

B-3

BazHum
Ariatna
28. Warszawskie Studia Pastoralne WT

ISSN 1895-3204

B-8 BazHum
CEJSH
Arianta
29. Załącznik Kulturoznawczy WNH

e-ISSN 2392-2338

0

BazHum

CEJSH

ERIH Plus
Arianta

30. Zeszyty Prawnicze WPiA

ISSN 1643-8183

e-ISSN 2353-8139

B-13

BazHum

Index Copernicus
Arianta

31. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie WNHiS e-ISSN 2544-1329 0  

 

 

 

 

CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

TYTUŁ CZASOPISMA WYDZIAŁ OPIS DOSTĘPNOŚĆ
W BAZACH
Artifex : Czasopismo Doktorantów i Studentów WNHiS

ISSN 1644-3519

e-ISSN 1644-3888

Arianta
Katalog Czasopism Kulturalnych

Las Rzeczy : Pismo Koła Literackiego UKSW WNH

 

 

Młody Jurysta : Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW WPiA

ISSN 2353-1185

Arianta

 

(ostatnia aktualizacja - 23.05.2018)