Jesteś tutaj

Wypożyczalnie

UWAGA!

Od dn. 09.01.2017 dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek:
Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz „Opłata za przetrzymanie książek”.


Od roku akad. 2016/2017 "zapisy" do Biblioteki Głównej odbywają się online.
W celu aktywacji konta bibliotecznego wystarczy wejść na stronę Katalogu bibliotek UKSW, zalogować się poprzez  Centralny System Uwierzytelniania (tak jak do USOS) i zaakceptować Regulaminy udostępniania zbiorów.


 

KAMPUS DEWAJTIS
sala 309 (parter) Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 54, e-mail: wypozyczalnia@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
 8.00-18.00

9.00-15.00

W Wypożyczalni można:

 • wypożyczyć książki zamówione do odbioru w Bibliotece Głównej UKSW,
 • zwrócić zamówione książki,
 • podbić indeks na koniec semestru oraz kartę obiegową,
 • odebrać kartę dostępową UKSW,
 • uzyskać informacje dotyczące zasad wypożyczania.

 

 

 


KAMPUS WÓYCICKIEGO
Filia Biblioteki Głównej - WYPOŻYCZALNIA

ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój nr 015 (parter)
tel. 22 561 90 27 lub wew. 427
m.juhanowicz@uksw.edu.pl, rpiros@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek
(w ciągu roku akademickiego)
sobota
(czynna 21 I, 25 II, 18 III, 22 IV, 13 V, 27 V, 10 VI, 24 VI 2017)
8.30-17.30 9.00-14.00

 

W Filii na Wóycickiego można:

 • wypożyczyć książki zamówione do odbioru w Wypożyczalni na Wóycickiego,
 • zwrócić książki,
 • uzyskać dostęp do elektronicznych baz danych,
 • uzyskać dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA,
 • otrzymać kod PIN do IBUK Libra,
 • otrzymać pomoc bibliometryczną i bibliograficzną,
 • uzyskać informacje dotyczące działalności Biblioteki UKSW.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA:

 1. Limit wypożyczeń oraz maksymalny czas na jaki wypożycza się książki:
Kategorie czytelników  Liczba książek   Czas (ilość dni) Kaucja
Student studiów stacjonarnych 5 30  
Student studiów niestacjonarnych  5 42  
Doktorant 10 90  
Pracownik naukowy 15 180  
Pracownik administracji 5 30  
Pracownik biblioteki 10 120  
Kadra zarządzająca 15 120  
Rektorzy   20  365 dni (1 rok)  

Emerytowani pracownicy UKSW

Doktoranci związani z UKSW osobą promotora 

3 30 50 zł za 1 egzemplarz
Pracownicy UKSW zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych 5 90 50 zł za 1 egzemplarz

 

 1. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. Termin zwrotu wypadający w niedzielę lub w święto upoważnia czytelnika do zwrotu książek w dniu po nim następującym, bez naliczania opłaty za wolne dni. (§ 5, ust. 5-6 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej UKSW).
  Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwe jedynie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216. W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko i imię Czytelnika oraz „Opłata za przetrzymanie książek z BG UKSW”. Czytelnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości wskazanej przez system w dniu zwrotu książek. Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas będzie zwalniana blokada konta. Ewentualne nadpłaty nie będą zwracane!
   
 2. Wypożyczaniu nie podlegają:
  • dzieła wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
  • zbiory specjalne,
  • druki wydane w latach 1801-1950 r. i ze statusem „Tylko na miejscu”,
  • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne,
  • czasopisma i gazety,
  • prace doktorskie, magisterskie, licencjackie,
  • druki zaliczone do cymeliów,
  • mikrofilmy,
  • dzieła rzadkie, trudne do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz teki z luźnymi kartami,
  • dzieła w złym stanie zachowania oraz nieoprawne nadbitki i odbitki o małej objętości.
    
 3. Książki wypożyczane są na podstawie zamówienia elektronicznego.
   
 4. Do odbioru książek z wypożyczalni uprawnia karta biblioteczna. Kartą biblioteczną jest legitymacja studencka i doktorancka; dla pracowników wydawane są osobne karty dostępowe UKSW.
   
 5. W czasie przeglądania katalogów internetowych widoczny jest status książki: “Egzemplarze dostępne do wypożyczenia”, “Brak dostępnych egzemplarzy”, “Egzemplarze dostępne w czytelni”.
   
 6. Książki ze statusem “Biblioteka wydziałowa” można wypożyczyć jedynie we wskazanej bibliotece wydziałowej.
   
 7. Książki w wypożyczalni można odbierać po 30 min. od złożeniu zamówienia, poza przypadkami, gdy:
  • książki są zamówione w godz. 17.30-9.00 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30
  • książki są zamówione w piątek po godz. 17.30 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 11.00 w sobotę.
  • książki są zamówione w sobotę od godz. 14.30 do godz. 9.00 w poniedziałek -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30 w poniedziałek.
    
 8. Zamówione przez Czytelnika książki należy odebrać w ciągu 3 dni.
   
 9. Prolongaty, czyli przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, można dokonać, posiadając aktywne konto, tylko w przypadku, gdy książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać najwcześniej na 7 dni przed upływem terminu zwrotu, lecz nie w dniu zwrotu. Dozwolone jest dwukrotne dokonanie prolongaty na jedną książkę.
   
 10. Przetrzymanie wypożyczonej książki skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz dokonania prolongaty. Wznowienie możliwości zamawiania i dokonywania prolongaty następuje po uregulowaniu należności za przetrzymanie.
   
 11. Informacje o realizacji zamówienia, zbliżającym się terminie zwrotu oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu, są przesyłane na adresy mailowe Czytelników.