Jesteś tutaj

Czytelnie

Biblioteka UKSW dysponuje dwoma Czytelniami:

CZYTELNIĄ GŁÓWNĄ
 

 

 

CZYTELNIĄ CZASOPISM BIEŻĄCYCH

Mają one charakter ogólnodostępny. Ze zbiorów w obu Czytelniach można korzystać za okazaniem legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • W każdej z Czytelni istnieje możliwość podłączenia komputera przenośnego.
 • Czytelnia Główna dysponuje 42 miejscami.
 • Czytelnia Czaspism Bieżących dysponuje 28 miejscami.


Ogólne zasady korzystania z Czytelni:

 • Do Czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich, większych toreb, plecaków i reklamówek, które należy zostawić w szatni lub w zamykanych szafkach, znajdujących się przed wejściem na teren Biblioteki. Kluczyki do szafek wydaje bibliotekarz dyżurujący.
 • Do Czytelni wnieść można jedynie materiały piśmienne, laptop (przed zajęciem wyznaczonego miejsca komputer musi zostać wypakowany z pokrowca, torby); jeśli Czytelnik wnosi własne książki, to przed zajęciem miejsca należy je okazać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni.
 • Przed wejściem do Czytelni należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 • Po wejściu do Czytelni, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Prosimy o ostrożne korzystanie ze sprzętu elektronicznego udostępnionego w Bibliotece.
 • Prosimy nie wchodzić na teren Biblioteki z jedzeniem oraz napojami.

 

CZYTELNIA GŁÓWNA

sala 305 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 09


 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
 8.00-18.00

9.00-15.00

 • W Czytelni Głównej udostępniany jest księgozbiór podręczny, w którym znajdują się książki o charakterze encyklopedycznym, słowniki, najważniejsze syntezy z danych dziedzin wiedzy oraz roczniki czasopism naukowych.
 • Księgozbiór podręczny posiada odrębny katalog dziedzin wiedzy.
 • W opisie, na karcie katalogowej wpisane jest miejsce zajmowane przez daną książkę na półce księgozbioru podręcznego (nazwa działu i numer).
 • Materiały znajdujące się w magazynie należy zamawiać wypełniając odpowiedni formularz zamówienia (rewers). Rewersy przyjmowane są najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Jednorazowo można złożyć nie więcej niż 10 rewersów. Czas oczekiwania na zamówione materiały wynosi ok. 15 min.
 • Dzieła dostarczone do Czytelni mogą być, na życzenie czytelnika, zarezerwowane na siedem dni. Materiały niewykorzystane w ciągu tygodnia odsyła się do magazynu.
 • W Czytelni znajduje się skaner, aby zapisać dokument należy mieć ze sobą nośnik pamięci USB. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. NIE WYDAJE się do skanowania książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem oraz tych, których blok jest klejony lub w złym stanie.

 

 

CZYTELNIA CZASOPISM BIEŻĄCYCH

sala 304 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 89 37

 

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
8.00-18.00 9.00-15.00

 

 • W Czytelni Czasopism Bieżących udostępniane są gazety i czasopisma bieżące.
 • Czasopisma podzielone są na polskie i zagraniczne ułożone według porządku alfabetycznego. Czytelnicy mogą korzystać z nich w trybie wolnego dostępu.
 • Do dyspozycji czytelnicy mają komputery, na których są udostępniane przede wszystkim czasopisma elektroniczne.