Jesteś tutaj

E-Zasoby

Krok 6 - Korzystanie z E-zasobów 

 

  1. Aby skorzystać z zasobów elektronicznych należy wejść na stronę Biblioteki UKSW w zakładkę E-zasoby. Znajdują się tam bazy pełnotekstowe oraz bibliograficzne (często ze streszczeniami dokumentów). W zakładce został zamieszczony także wykazy zasobów z podziałem na alfabetyczny i dziedzinowy. 
  2. Bazy elektroniczne zakupione przez Bibliotekę prezentują najnowszy stan wiedzy z dziedzin, które są obiektem zainteresowania naukowego Uniwersytetu (nauki teologiczne, literaturoznawstwo, nauki humanistyczne, nauki prawne, nauki społeczne, przyrodnicze, humanistyczne. Bazy w przeważającej części są bazami anglojęzycznymi (oprócz baz prawniczych).
  3. Najnowsze numery części czasopism udostępniane są przez wydawców w sieci z opóźnieniem 6- lub 12-miesięcznym.
  4. Bazy dostępne są bezpłatnie ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni (na kampusach przy ul Dewajtis i Wójcickiego) oraz z komputerów domowych dla wszystkich posiadających swe konto w USOS. By skorzystać poza Uczelnią z baz elektronicznych należy wyszukać interesującą nas bazę na liście baz na stronie Biblioteki. Po wyborze bazy ukaże się ekran do logowania. Aby się zalogować, należy użyć tego samego identyfikatora i hasła, co do USOSWeb. Przykład logowania do USOS - kliknij
  5. Dystrybutorzy baz udostępniają Uczelni swe najnowsze produkty do testowania. Informacje o takich bazach zawsze znajdują się na stronie głównej Biblioteki oraz w na stronie E-zasoby – Bazy z dostępem czasowym (testowe) . Z baz testowych korzystać można tylko na Uczelni. Biblioteka zakupiła Listę A-to-Z . Pozwala ona na przeszukiwanie wszystkich baz elektronicznych prenumerowanych przez naszą uczelnię w poszukiwaniu wybranego tytułu czasopisma.