Jesteś tutaj

Bazy dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

Biblioteka Główna UKSW posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Bazy objęte licencją krajową dostępne są z komputerów uczelnianych i z komputerów domowych po zalogowaniu loginem i hasłem USOS.
 

Przejdź do przeglądarki dziedzinowej e-książki w WBN.
 

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Ultimate (EBSCO)

interdyscyplinarna

Agricola (EBSCO)

nauki rolnicze
i przyrodnicze


AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

medycyna,
farmacja


Business Source Ultimate (EBSCO)

ekonomia, marketing
i zarządzanie

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

 

pedagogika,
nauki społeczne


European Views of the Americas (EBSCO)

historia

GreenFILE (EBSCO)

nauka o środowisku,
ochrona środowiska

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

medycyna

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medycyna

Library, Information Science & Technology

Abstracts  (EBSCO)

bibliotekoznawstwo,
informacja naukowa

MasterFILE Premier (EBSCO)

interdyscyplinarna

Medline (EBSCO)

biologia,
medycyna


NATURE

nauki
przyrodnicze


Newspaper Source (EBSCO)

interdyscyplinarna

Regional Business News (EBSCO)

ekonomia,
zarządzanieScience

interdyscyplinarna,
nauki przyrodnicze

Science Direct (ELSEVIER)

interdyscyplinarna

 Scopus 

interdyscyplinarna
Springer nauki ścisłe,
ekonomia


Teachers Reference Center (EBSCO)

edukacja

Web of Science

interdyscyplinarna

Wiley Online Library

interdyscyplinarna

[ostatnia aktualizacja - 15.06.2018]

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy