Jesteś tutaj

Bazy z dostępem czasowym (testowe)

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

Aktualnie testujemy

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


do 18.04.2019

Cinahl Complete

medycyna


do 4.05.2019

EBook Nursing Collection

medycyna


do 4.05.2019

Nursing Reference Centre

 

medycyna


do 4.05.2019

Sage Journals

nauki humanistyczne

i społeczne


do 3.05.2019

BioOne Complete

nauki biologiczne


 

Ostatnia aktualizacja - 28.03.2019

OBJAŚNIENIA :

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy