Jesteś tutaj

Bazy z dostępem czasowym (testowe)

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

Aktualnie testujemy

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


do 18.04.2019

Testowaliśmy

 
BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS


 


L'Annee Philologique

filologia, historia

okres testowy

zakończony


Aristoteles Latinus Database
filozofia


okres testowy

zakończony

Bibliographie de Civilisation Mediévale historia

okres testowy

zakończony


Database of Latin Dictionaries
filologia


okres testowy

zakończony

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques teologia, historia


okres testowy

zakończony

Dictionary of Medieval Latin from British Sources filologia


okres testowy

zakończony


 

 

Europa Sacra

teologia, historia


okres testowy

zakończony


 

 

In Principio

filologia, historia


okres testowy

zakończony

 

 


Index Religiosus

teologia, historia


okres testowy

zakończony

International Bibliography of Humanism and the Renaissance

interdyscyplinarna

okres testowy

zakończony

 

International Directory of Medievalists

historia

okres testowy

zakończony

 


 

Lexicon des Mittelalters Online

interdyscyplinarna


okres testowy

zakończony

International Encyclopedia for the Middle Ages

interdyscyplinarna


okres testowy

zakończony


International Medieval Bibliography

interdyscyplinarna

okres testowy

zakończony

Library of Latin Texts Complete (Series A+ Series B)

telologia, filologia, historia


okres testowy

zakończony

 

Patrologia Orientalis Database

teologia


okres testowy

zakończony

 


 

Vetus Latina Database

teologia


okres testowy

zakończony

Royal Society of Chemistry

Przejdź do bazy Royal Society of Chemistry

chemia

okres testowy

zakończony

Academic Search Ultimate


 
interdyscyplinarna

okres testowy

zakończony

Business Source Ultimate


 
biznes,
ekonomia

okres testowy

zakończony

DeGruyter - czasopisma

Przejdź do serwisu DeGruyter - czasopisma

interdyscyplinarna

okres testowy

zakończony

SAGE Journals

interdyscyplinarna

okres testowy

zakończony

Environment Complete

ochrona środowiska,
ekologia


okres testowy

zakończony

Medline Complete

medycyna


okres testowy

zakończony

Humanities Source Ultimate

nauki humanistyczne
i społeczne


okres testowy

zakończony

World Religion Database
teologiaokres testowy

zakończony

 

World Christian Database

teologiaokres testowy

zakończony

 

Education Source

edukacja,
nauka


okres testowy

zakończony

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.600 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.   Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Literary Reference Center Plus

filologia

okres testowy

zakończony

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ponad 88.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 700 czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 145.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 34.000 opowiadań, ponad 11.000 wywiadów z autorami, ponad 7.400 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.700 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, oraz 34 pełnotekstowe przewodniki dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich.   Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story i wiele innych.

New Testament Abstracts

teologia

okres testowy

zakończony

Baza New Testament Abstracts Online jest produktem partnerskiej współpracy między stowarzyszeniem ATLA i uczelnią Boston College. Baza jest nieodzownym narzędziem bibliograficzno-abstraktowym dla naukowców, bibliotekarzy, studentów i duchowieństwa do badań nad Nowym Testamentem i jego tłem historycznym. Baza zawiera ponad 50.000 abstraktów artykułów, ponad 1.600 abstraktów recenzji, 19.000 streszczeń książek i 61 abstraktów oprogramowania. Co roku do bazy jest dodawane 2.000 artykułów z ponad 500 czasopism w różnych językach oraz streszczenia około 900 aktualnie wydanych książek. Archiwa w bazie sięgają 1985 roku.

Old Testament Abstracts

teologia

okres testowy

zakończony

Baza Old Testament Abstracts Online jest produktem partnerskiej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami ATLA i Catholic Biblical Association. Baza zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism, monografii, dzieł zbiorowych i oprogramowania dotyczących badań nad Starym Testamentem. Baza zawiera abstrakty z ponad 500 czasopism. Wszystkie abstrakty są w języku angielskim niezależnie od oryginalnego języka publikacji. Tematyka bazy obejmuje starożytność, archeologię, teologię biblijną, filologię i wiele innych dziedzin. Archiwa w bazie sięgają 1978 roku.
Queen Victoria's Journals historia

okres testowy

zakończony

EMIS ekonomia

okres testowy

zakończony

ProQuest multidyscyplinarna

okres testowy

zakończony

Ostatnia aktualizacja - 21.01.2019

OBJAŚNIENIA :

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy