Jesteś tutaj

Opisy baz elektonicznych

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.

Dotychczasowy kanał autoryzacji do baz spoza sieci uczelnianej został zamknięty 20.06.2018 r.

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

Academic Search Complete (EBSCO) - to wielodziedzinowa baza danych zawierająca około 9 000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 6 000 czasopism recenzowanych naukowo, indeksy i abstrakty z około 7 800 czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych. Academic Search Complete stanowi obszerną kolekcję pełnotekstowych czasopism naukowych, indeksowanych w najważniejszych bazach bibliograficznych jak ISI Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, SCOPUS, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, ERIC, GeoRef, Historical Abstracts, MLA, PsycINFO, INSPEC. Tematyka bazy obejmuje niemal wszystkie dziedziny studiów, m.in.: antropologię, archeologię, astronomię, biologię, chemię, elektrotechnikę, elektronikę, farmację, fizykę, geografię, geologię, historię, inżynierię, matematykę, materiałoznawstwo, mechanikę, muzykę, nauki medyczne i psychologię, prawo, religię i teologię, studia etniczne i kulturowe, nauki techniczne, weterynarię, zoologię i wiele innych. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF z archiwami od 1887 roku, a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Baza jest aktualizowana codziennie. Ponadto Academic Search Complete zawiera kolekcję około 60 000 materiałów video Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.


 

Agricola (EBSCO) - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera ponad 5,2 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

Szczegółowe informacje o Agricola.


 

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO) - Baza zawierająca informacje z dziedziny medycyny i farmacji, głównie na temat leków (zastosowanie, dawkowanie, skutki uboczne stosowania). Indeksowane materiały dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

 

American Doctoral Dissertations (EBSCO) - Baza zapewnia dostęp do ponad 172 tys. opisów bibliograficznych prac doktorskich, obronionych na amerykańskich uczelniach od 1902 roku. Ok. 80 tys. zawiera odnośniki prowadzące do wersji pełnotekstowych, dostępnych w repozytoriach instytucjonalnych, takich jednostek jak: Ohio's Academic Library Consortium, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University.

 

ATLA Religion Database with Atla Serials (EBSCO) - Baza tworzona przez American Theological Library Association. Zawiera ponad 1,3 mln opisów bibliograficznych pochodzących z literatury religijnej i religioznawczej publikowanej w ponad 60 językach, w tym ok. 620000 rekordów z ok. 1746 tytułów czasopism, ponad 250000 cytowań bibliograficznych z 18000 prac zbiorowych oraz ok. 570000 cytowań recenzji książek.  Baza zawiera ponad 380 000 pełnych tekstów artykułów i rozdziałów książek. Zakres tematyczny bazy obejmuje: studia biblijne, religie świata, historię Kościoła, etykę i filozofię religii. Baza zawiera opisy bibliograficzne od 1949 roku i jest na bieżąco aktualizowana.

 

Business Source Complete (EBSCO) - to baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera około 2 250 czasopism pełnotekstowych i około 920 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, około 12 730 pełnotekstowych raportów ekonomicznych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków, materiały video z seminariów Harvard Business School i inne. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1886 roku lub od pierwszego wydanego zeszytu. Ponadto baza zawiera ponad 33 100 profili przedsiębiorstw, ponad 40 000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 10 000 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz około 4 300 analiz ekonomicznych typu SWOT. W bazie znajdują się takie czasopisma jak: Harvard Business Review, California Management Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial & Labor Relations Review, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Marketing, Journal of International Marketing. Oprócz czasopism pełnotekstowych baza zawiera kilka tysięcy pełnotekstowych raportów i przeglądów ekonomicznych, raportów odnośnie różnych krajów (Country Economic Reports) i gałęzi przemysłu oraz ponad 9 000 studiów przypadków.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

ERIC (EBSCO) - to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 631 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

Szczegółowe informacje o ERIC.


 

European Views of the Americas (EBSCO) - European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750.  Założona w 1846 roku. biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.  

Szczegółowe informacje o bazie.

 

 

GreenFILE (EBSCO) - zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 850.000 rekordów, jak również pełny tekst ponad 13.000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).

Szczegółowe informacje o GreenFILE.


 

Health Source: Consumer Edition (EBSCO) - zawiera pełne teksty około 190 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18 800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia, opisy leków z AHFS Consumer Medication Information i wiele innych.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.
 

 

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) - zawiera około 330 czasopism pełnotekstowych, w tym około 260 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 830 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

JSTOR - elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych. Użytkownicy UKSW mogą korzystać z kolekcji Arts & Sciences III, która zapewnia dostęp do 152 tytułów czasopism dotyczących: filologii i literaturoznawstwa, muzyki, filmu, folkloru, sztuk scenicznych, religioznawstwa, sztuk pięknych i historii sztuki, architektury i historii architektury. Patrz pełna lista tytułów w kolekcji.


 

LEX OMEGA - System Informacji Prawnej  - Jest bazą danych zapewniającą użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. Program zawiera także orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSA i WSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy-ponad 700 pełnych tekstów. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN.

 

Library, Information Science & Technology Abstracts  (EBSCO) – zawiera indeksy i abstrakty 600 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1965 roku.

Szczegółowe informacje o bazie.


 

Literary Reference Center (EBSCO) - Baza zawiera informacje z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i źródeł własnych EBSCO Publishing. Baza obejmuje pełny tekst 35000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, 253000 biografii autorów, 460 czasopism literackich, 693000 przeglądów książek, 78000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, 13.500 opowiadań, 6500 wywiadów z autorami, 8500 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji. Dodatkowo baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Literary Encyclopedia, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story. Baza obejmuje również pełną zawartość bazy MagillOnLiterature Plus™ i wiele innych źródeł. 

 

MasterFILE Premier (EBSCO)- wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera około 1 600 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 450 pełnotekstowych monografii i publikacji encyklopedycznych, 73.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,5 miliona zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.


 

MATH - Baza tworzona przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne, Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe w Niemczech, Akademię Nauk w Heidelbergu oraz wydawnictwo Springer-Verlag. Zawiera abstrakty publikacji matematycznych wydawanych od 1931 roku, indeksowanych w katalogu Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematic Abstracts i pochodzących z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku. 

 

MathSciNet - Baza danych tworzona przez American Mathematical Society (AMS) obejmująca zbiory  Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Obecnie baza zawiera ok. 2,1 mln rekordów i jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań operacyjnych oraz komputerów. Część artykułów  indeksowana jest  wraz z pełnymi tekstami.

 

Medline (EBSCO) - to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.600 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Szczegółowe informacje o Medline.


 

Nature - czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą też archiwizowane na serwerze krajowym. Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Założone w 1869 r. przez Normana Lockyera, aktualnie jego wydawcą jest firma Nature Publishing Group. Tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.

 

Newspaper Source (EBSCO) - baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.
 

 

Philosophers Index (EBSCO) - Bibliograficzna baza opracowywana przez Philosophers Information Center. Obejmuje zagadnienia nauk filozoficznych i pokrewnych. W bazie znajduje się ponad 680 czasopism naukowych z 50 krajów oraz książki z zakresu 15 dyscyplin filozoficznych: estetyki, aksjologii, filozofii edukacji, epistemologii, etyki, filozofii historii, filozofii języka, logiki, metafizyki, antropologii, metafilozofii, filozofii politycznej, filozofii nauki, filozofii społecznej  i  filozofii religii.

 

PsycARTICLES - Baza tworzona przez American Psychological Association. Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA. Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1. numeru. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.

 

PsycBOOKS - Baza tworzona przez American Psychological Association. Oobejmuje ponad 38000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 2500 książek, publikowanych przez APA i innych wydawców. Obejmuje wersje cyfrowe ponad 1600 klasycznych książek mających przełomowe znaczenie w rozwoju psychologii, których zasięg chronologiczny sięga XVII wieku oraz unikalną wersję elektroniczną ponad 1500 haseł pochodzących z tomu Encyclopedia of Psychology wydanego przez APA/Oxford University Press. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.

 

PsycINFO - Baza tworzona przez American Psychological Association. Zapewnia dostęp do literatury z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja, biznes, medycyna, farmakologia, prawo, lingwistyka, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 2500 naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1806, publikowanych w ponad 50 krajach i 24 językach. Aktualnie baza zawiera 2,5 mln rekordów i jest aktualizowana co tydzień. Oprócz tradycyjnych możliwości wyszukiwawczych (wg autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp.) rekordy z ostatnich lat można przeszukiwać według cytowań literatury załącznikowej (obecnie ponad 8 mln cytowań). Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.

 

PsycTESTS - Baza tworzona przez American Psychological Association, stanowiąca repozytorium rosnącej liczby testów psychologicznych i skal ocen, zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i użycia w badaniach i procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i daje dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych również w innych językach niż angielski. Mimo iż baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, to jej zakres obejmuje ponad sto lat. PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje, niepublikowane testy, opracowane przez psychologów testy, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy, informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców. Każdy rekord zawiera informacje na temat zakresu testu, jego zastosowania, dokładny opis opracowania testu oraz dane dotyczące wiarygodności i czasu przydatności testu (jeśli są dostępne). Baza obejmuje ponad 6.100 profili wzorcowych (Master Profiles) i ponad 4.400 przykładów rzeczywistych testów lub elementów testów. Indeksuje materiały od roku 1910 po dzień dzisiejszy. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.

 

Regional Business News (EBSCO) - jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.
 

 

Science - Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances (patrz informacja o czasopiśmie). Licencja nie obejmuje czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Nature to założone w 1880 roku czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Publikuje prace głównie z dziedziny nauk przyrodniczych.

 

Science Direct (Elsevier) - baza obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology, patrz informacja wydawcy). Licencja nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics) oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom, które były objęte licencją konsorcyjną przed rokiem 2010, natomiast teraz muszą być prenumerowane indywidualnie przez zainteresowane instytucje. Archiwa czasopism z serii Cell Press starsze niż 12 miesięcy są ogólnie dostępne (“open archive”). Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection w formacie excel. Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma dodatkowo prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej, patrz katalog DDP na rok 2018.

W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także na bieżąco archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki. Każda instytucja zgłoszona do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej kolekcji Freedom i książek oraz prawo archiwizacyjne do wybranych czasopism z tej kolekcji oraz do książek. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji krajowej Elsevier uzyskuje prawo archiwizacyjne do roczników od 2006 tych tytułów z kolekcji Freedom, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) przed przystąpieniem do licencji krajowej. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskują prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z kolekcji Freedom. Prawa archiwizacyjne nabyte w ramach licencji krajowej dodają się do praw archiwizacyjnych do roczników 1995-2009 czasopism prenumerowanych przez uczestników umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009.

Czasopisma i książki Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018.

 

Scopus - Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23 000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145 000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.
Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018.

 

SocINDEX with Full Texts (EBSCO) - baza bibliograficzna poświęcona zagadnieniom socjologii i nauk pokrewnych. Zawiera pełne teksty z ponad 860 czasopism począwszy od roku 1908. Baza indeksuje  również obszerne fragmenty i rozdziały ponad 830 książek i monografii oraz 16800 pełnych tekstów wydawnictw pokonferencyjnych. 

 

Springer - licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie, patrz katalog czasopism z roku 2016 (do aktualizacji w 1. kwartale 2018). Ponadto na serwerze Springera dostępne są poza licencją nowe czasopisma subskrypcyjne, które są otwarte przez pierwsze dwa lata wydawania, oraz ok. 580 czasopism Open Access. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych, niektórych czasopism nienależących do Springera, ale dostępnych na serwerze Springer Link w ramach indywidualnych subskrypcji oraz 25 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz “niedostępne” dołączony do katalogu 2016). Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub okresowych licencji testowych. W roku 2010 zakupione zostały archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10 558 wolumenów do rocznika 2008, a także 16 653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011. W grudniu 2017 MNiSW zdecydowało o sfinansowaniu najnowszych książek Springer i ICM zawarł z wydawcą nową umowę na zakup e-książek w okresie 2018-2019. W ramach tej umowy zostało zakupione ok. 9 600 książek anglojęzycznych z roku 2017 (uwaga: katalog 2017 nie jest jeszcze kompletny), a do końca 2018 i 2019 planowane są, w miarę dostępności środków, kolejne zakupy:


Nowa umowa obejmuje książki wydawane przez Palgrave Macmillan od 2016 roku, które zostały włączone do kolekcji Springera w wyniku połączenia Springer i Nature, nie obejmuje natomiast protokołów ,,Springer Protocols”. Wszystkie planowane do zakupu książki zostały udostępnione na serwerze wydawcy na zasadzie krajowej licencji testowej do czasu ich zakupu lub odstąpienia od zakupu w przypadku braku środków na koniec roku 2018 lub 2019. W rezultacie obecnie jest dostępne ok. 112 000 tomów anglojęzycznych książek Springer, nie licząc archiwów serii książkowych, a na koniec roku 2019 ta liczba wzrośnie do ok. 131 000.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki zakupione w 2010 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.
 

 

Teachers Reference Center (EBSCO) - zawiera indeksy i abstrakty z ponad 220 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli

Szczegółowe informacje o Teachers Reference Center.

 

The Thesaurus Linguae Graecae - Baza wydawana przez University of California zawierająca najważniejsze teksty literackie i filozoficzne starożytnej Grecji od czasów Homera do upadku Bizancjum w 1453.  Baza stanowi cenne źródło do badań nad klasyczną literaturą grecką. UWAGA: Baza TLG jest dostępna na 3 stanowiskach w Bibliotece UKSW w sali 304 i 305.

 

Web of Science - Obejmuje zasoby wydawane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne. Zapewnia dostęp do indeksów cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz do bazy Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika) Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12000 tytułów bieżących czasopism. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor. W bazie CPCI indeksowane jest około 150000 sprawozdań konferencyjnych. Dostępna jest także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

 

Wiley Blackwell - licencja obejmuje 1400 czasopism z kolekcji “Full Collection 2018” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (108 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2018). W katalogu znajduje się dodatkowo arkusz z tytułami OA i Free (126 tytułów), tytułami darmowymi Opt-in (30 tytułów), jak i arkusz z tytułami, które od roku 2018 nie będą już wydawane przez Wileya (27 tytułów). Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

 

Źr. Wirtualna Biblioteka Nauki

Ostatnia aktualizacja - 20.09.2018